Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
68
Tuần này:
65
Tháng này:
1643
Tất cả:
33695

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ NHI SƠN

Ngày 17/01/2018 09:08:02

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lương Văn Quang

Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND

0977629167

2

Phạm văn Tôn

PBT. Tăng cường

0976319739

3

Ngân Văn Tình

Phó Bí thư Đảng ủy

0977008438

4

Lương Văn Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

01686615807

5

Quách Văn Mỵ

Chủ tịch UBND xã

0974849272

6

Ngân Văn Quyển

Phó Chủ tịch UBND (KT)

0973617965

7

Lộc Văn Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND (VH)

0973871465

8

Sùng A Páo

Chủ tịch UBMTTQ

0964177383

9

Giàng Seo Lềnh

Bí thư Đoàn TNCS HCM

01652239457

10

Ngân Thị Vân

Chủ tịch Hội LHPN

0943793815

11

Len Văn Minh

Chủ tịch HDN

0969478466

12

Vi Văn Điền

Chủ tịch Hội CCB

01655881056

13

Giàng A Lâu

Trưởng Công an

0869094285

14

Lương Văn Đại

Chỉ huy trưởng QS

0978719844

15

Trương Văn Sự

Văn phòng - Thống kê

01696501111

16

Lê Văn Hiếu

Văn phòng - Thống kê

0968218568

17

Hà Văn Kiết

Địa chính - NN - XD - MT

0961387327

18

Ngân Văn Quân

Địa chính nông nghiệp

01679577674

19

Đặng Văn Tiến

Tài chính - Kế hoạch

0976620233

20

Lương Văn Dương

Tư pháp - Hộ tịch

0976544603

21

Lương Văn Chức

Tư pháp - Hộ tịch

0989529739

22

Hà Thị Lên

Văn hóa - Xã hội (VH)

0989828793

23

Lương Văn Quê

Phó công an

0983072366

24

Vi Văn Thiện

0979160366

25

Lương Văn Lực

Phó CHT Quân sự

01697947427

26

Ngân Văn Tuyền

Phó chủ tịch UB MTTQ

01652255099

27

Lương Thị Trường

Phó bí thư đoàn TN

0868080482

28

Vi THị LY

Phó chủ tịch hội PN

01699966350

29

Sùng A Pó

Phó chủ tịch HND

0975871021

30

Vi Văn Sụ

Phó chủ tịch hội CCB

01689900383

31

Lương Thị Minh

Văn phòng Đảng ủy

01634141576

32

Vi Văn Nàng

LĐTB&XH

01688672669

33

Lương Thị Dự

Văn thư - Lưu trữ- Thủ quỹ

01686274088

34

Lương Văn Ơn

Chủ tịch hội NCT

01674927283

35

Vi Văn Thu

Chủ tịch hội CTĐ

0977168829

36

Lương Thị Tươi

Khuyến nông viên

0977586970

37

Hà Văn Hùng

Cán bộ Thú y

0986237877

38

Lục Văn Thậm

DS-GĐ-TE

0974267640

39

Lộc Văn Linh

Văn hóa - Thể thao

01669447228

40

Lương Thị Liền

Cán bộ truyền thanh

0964122595

41

Giàng Văn Xá

HĐ tư pháp

01675246636

42

Thào A Lềnh

HĐ văn phòng (tôn giáo)

0972713328

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ NHI SƠN

Đăng lúc: 17/01/2018 09:08:02 (GMT+7)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lương Văn Quang

Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND

0977629167

2

Phạm văn Tôn

PBT. Tăng cường

0976319739

3

Ngân Văn Tình

Phó Bí thư Đảng ủy

0977008438

4

Lương Văn Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

01686615807

5

Quách Văn Mỵ

Chủ tịch UBND xã

0974849272

6

Ngân Văn Quyển

Phó Chủ tịch UBND (KT)

0973617965

7

Lộc Văn Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND (VH)

0973871465

8

Sùng A Páo

Chủ tịch UBMTTQ

0964177383

9

Giàng Seo Lềnh

Bí thư Đoàn TNCS HCM

01652239457

10

Ngân Thị Vân

Chủ tịch Hội LHPN

0943793815

11

Len Văn Minh

Chủ tịch HDN

0969478466

12

Vi Văn Điền

Chủ tịch Hội CCB

01655881056

13

Giàng A Lâu

Trưởng Công an

0869094285

14

Lương Văn Đại

Chỉ huy trưởng QS

0978719844

15

Trương Văn Sự

Văn phòng - Thống kê

01696501111

16

Lê Văn Hiếu

Văn phòng - Thống kê

0968218568

17

Hà Văn Kiết

Địa chính - NN - XD - MT

0961387327

18

Ngân Văn Quân

Địa chính nông nghiệp

01679577674

19

Đặng Văn Tiến

Tài chính - Kế hoạch

0976620233

20

Lương Văn Dương

Tư pháp - Hộ tịch

0976544603

21

Lương Văn Chức

Tư pháp - Hộ tịch

0989529739

22

Hà Thị Lên

Văn hóa - Xã hội (VH)

0989828793

23

Lương Văn Quê

Phó công an

0983072366

24

Vi Văn Thiện

0979160366

25

Lương Văn Lực

Phó CHT Quân sự

01697947427

26

Ngân Văn Tuyền

Phó chủ tịch UB MTTQ

01652255099

27

Lương Thị Trường

Phó bí thư đoàn TN

0868080482

28

Vi THị LY

Phó chủ tịch hội PN

01699966350

29

Sùng A Pó

Phó chủ tịch HND

0975871021

30

Vi Văn Sụ

Phó chủ tịch hội CCB

01689900383

31

Lương Thị Minh

Văn phòng Đảng ủy

01634141576

32

Vi Văn Nàng

LĐTB&XH

01688672669

33

Lương Thị Dự

Văn thư - Lưu trữ- Thủ quỹ

01686274088

34

Lương Văn Ơn

Chủ tịch hội NCT

01674927283

35

Vi Văn Thu

Chủ tịch hội CTĐ

0977168829

36

Lương Thị Tươi

Khuyến nông viên

0977586970

37

Hà Văn Hùng

Cán bộ Thú y

0986237877

38

Lục Văn Thậm

DS-GĐ-TE

0974267640

39

Lộc Văn Linh

Văn hóa - Thể thao

01669447228

40

Lương Thị Liền

Cán bộ truyền thanh

0964122595

41

Giàng Văn Xá

HĐ tư pháp

01675246636

42

Thào A Lềnh

HĐ văn phòng (tôn giáo)

0972713328