Truy cập

Hôm nay:
67
Hôm qua:
68
Tuần này:
67
Tháng này:
1645
Tất cả:
33697

Tài trợ xây dựng trường Trung học cơ sở tại xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 07/11/2017 09:54:31

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TCTLTMB-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch tài trợ thực hiện Nghị quyết “30a” và công tác an sinh xã hội, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tham gia tài trợ xây dựng một điểm trường tại Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với số tiền tài trợ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Đến nay, sau một thời gian triển khai thực hiện, Điểm Trường THCS Nhi Sơn đã hoàn thành đưa vào phục vụ năm học mới. Ngày 3/9/2015, UBND Huyện Mường Lát đã tổ chức Lễ Khánh thành, gắn biển tài trợ công trình và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại Trường THCS Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Việc tài trợ xây dựng Điểm Trường THCS Nhi Sơn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là một hành động thiết thực của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc giúp các địa phương có điều kiện khó khăn tại huyện Mường Lát theo Nghị quyết số “30a” của Chính phủ, góp phần nâng cao điều kiện giáo dục và học tập cho các cháu tại xã nghèo Nhi Sơn, huyện Mường Lát nhân dịp năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh trong Lễ khai giảng:

Tài trợ xây dựng trường Trung học cơ sở tại xã Nhi Sơn, Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 07/11/2017 09:54:31 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TCTLTMB-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch tài trợ thực hiện Nghị quyết “30a” và công tác an sinh xã hội, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tham gia tài trợ xây dựng một điểm trường tại Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với số tiền tài trợ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Đến nay, sau một thời gian triển khai thực hiện, Điểm Trường THCS Nhi Sơn đã hoàn thành đưa vào phục vụ năm học mới. Ngày 3/9/2015, UBND Huyện Mường Lát đã tổ chức Lễ Khánh thành, gắn biển tài trợ công trình và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại Trường THCS Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Việc tài trợ xây dựng Điểm Trường THCS Nhi Sơn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là một hành động thiết thực của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc giúp các địa phương có điều kiện khó khăn tại huyện Mường Lát theo Nghị quyết số “30a” của Chính phủ, góp phần nâng cao điều kiện giáo dục và học tập cho các cháu tại xã nghèo Nhi Sơn, huyện Mường Lát nhân dịp năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh trong Lễ khai giảng: